FAQs Complain Problems

७९/८०

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

भगलापुर मा वि मा नयाँ भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आवह्यान सम्बन्धी सूचना

मोतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १५ सैया प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना। 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

आन्तरिक श्रोत उठाउने सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

उपस्थिती सम्बन्धमा ।

लेखापरीक्षक सूचीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

Pages