FAQs Complain Problems

७९/८०

आबाद कमोद भएका कित्ता, जग्गाहरु र अन्य सरकारी, सार्बजनिक जग्गा सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना टाँस सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

कृषक समुहलाई अनुदानमा स्प्रे टंकि वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

नदीजन्य पदार्थको लिलाम बढाबढको सूचना ।

Pages