FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा नियमावली

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
विनियोजन ऐन २०८१_८२ PDF icon बिनियोजन_ऐन.pdf ८०/८१
आर्थिक ऐन २०८१_२०८२ PDF icon आर्थिक_ऐन_pdf.pdf ८०/८१
शुद्धोधन गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम,२०८१ PDF icon pdf_file.pdf ८०/८१
कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८१ PDF icon fainal.pdf ८०/८१
मध्यम (‘ग’ वर्ग) अपाङ्गता परिचय–पत्रवाहक व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८० PDF icon कार्यविधि_अपांग_pdf_file.pdf ८०/८१
खानेपानि तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० PDF icon 5 खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा..pdf ८०/८१
शुद्धोधन गाउँपालिकाको मध्यम (ग वर्ग)अपाङ्गता परिचय-पत्रवाहक व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८० ८०/८१
शुद्धोधन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० PDF icon विनियोजन ऐन, २०८० राजपत्र.pdf ७९/८०
कर तथा गैरकर राजस्व सम्वन्धी ऐन ,२०७७ PDF icon 3 कर तथा गैरकर राजस्व सम्वन्धी ऐन ,२०७७.pdf ७७/७८
शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० PDF icon आर्थिक ऐन, २०८० राजपत्र Final.pdf ७९/८०

Pages