FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन ०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 15:06 PDF icon विनियोजन ऐन ०७७
आर्थिक ऐन ०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 15:05 PDF icon आर्थिक ऐन ०७७
आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित ७७/७८ 12/06/2020 - 15:04 PDF icon आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:52 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६
गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:32 PDF icon गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५
आर्थिक एन-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:08 PDF icon आर्थिक एन-२०७५
आर्थिक विनियोजन एन-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:07 PDF icon आर्थिक विनियोजन एन-२०७५
कृषि व्यवसाय प्रर्वदन तथा व्यवथापन गर्न बनेको एन-२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:06 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रर्वदन तथा व्यवथापन गर्न बनेको एन-२०७४

Pages