FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन ०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 15:06 PDF icon विनियोजन ऐन ०७७
आर्थिक ऐन ०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 15:05 PDF icon आर्थिक ऐन ०७७
आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित ७७/७८ 12/06/2020 - 15:04 PDF icon आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:52 PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६
गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:32 PDF icon गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५
आर्थिक एन-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:08 PDF icon आर्थिक एन-२०७५
आर्थिक विनियोजन एन-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:07 PDF icon आर्थिक विनियोजन एन-२०७५
कृषि व्यवसाय प्रर्वदन तथा व्यवथापन गर्न बनेको एन-२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:06 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रर्वदन तथा व्यवथापन गर्न बनेको एन-२०७४
न्यायिक समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:05 PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४
प्रशासकीय एन-२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:04 PDF icon प्रशासकीय एन-२०७४
शिक्षा एन-२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:02 PDF icon शिक्षा एन-२०७४
सहकारी एन-२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:01 PDF icon सहकारी एन-२०७४
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ७५/७६ 08/23/2018 - 13:37 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट
शुद्धोधन गाउंपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 01/24/2018 - 00:31