FAQs Complain Problems

कार्यविधि / निर्देशिका

Title Document
आ.व. २०७७/७८ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन-२०७९ PDF icon लेखा परीक्षण प्रतिवेदन शुद्धोधन गा पा २०७७-७८.pdf
आ.व. २०७६/७७ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन-२०७८ PDF icon शुद्धोधन गा पा २०७६-७७.pdf
आ.व. २०७५/७६ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन-२०७७ PDF icon शुद्धोधन गा पा २०७५-७६.pdf
आ.व. २०७४/७५ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन-२०७६ PDF icon शुद्धोधन गा पा २०७४-७५.pdf
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व.२०७६/०७७ PDF icon IMG_0003.pdf, PDF icon IMG_0004.pdf, PDF icon IMG_0005.pdf