FAQs Complain Problems

७९/८०

सूचना टाँस सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

कृषक समुहलाई अनुदानमा स्प्रे टंकि वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

नदीजन्य पदार्थको लिलाम बढाबढको सूचना ।

बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बर्षे घाँसको वीउँ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा फलफलुलको विरुवा तथा सुपरग्रीन व्याग वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कृषि तर्फ विभिन्‍न कार्यक्रमहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सुत्केरी भएका आमाहरुलाई पोषण झोला वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।