FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनुदानको मल वितरण कार्डको लागि विवरण संकलन फर्मेट ७९/८० 03/23/2023 - 12:12 PDF icon अनुदानको मल वितरण कार्डको लागि विवरण संकलन फर्मेट
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फाराम-संशोधित ७९/८० 03/01/2023 - 13:54 PDF icon अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम-शुद्धोधन गाँउपालीका.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फाराम ७९/८० 02/14/2023 - 15:25 PDF icon बेरोजगार-दर्ताको-फाराम-अनुसूचि-१.pdf
कृषि विकास शाखा अन्तर्गत चालु आ.व.०७९/८० मा सञ्‍चालन हुने विभिन्‍न कार्यक्रमको लागि आवश्‍यक फाराम ७९/८० 12/28/2022 - 13:18 PDF icon DOC_SRM_krishi Form_20221228_0001.pdf
वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धी आवेदन फाराम ७९/८० 09/12/2022 - 12:58 PDF icon application form_20220912_0001.pdf
सहकारी संस्था विवरण फारम ७८/७९ 02/04/2022 - 12:21 PDF icon shakari data collection.pdf
घाँसको विउ सम्बन्धी निवेदन ७७/७८ 04/08/2021 - 16:11 PDF icon ghass ko biu letter format.pdf
वोयर बोकाको लागि निवेदन फारम ७७/७८ 04/08/2021 - 16:09 PDF icon boar boka letter format.pdf
निवेदन पत्र ७७/७८ 04/05/2021 - 14:20 PDF icon IMG_0002.pdf
दरखास्त फारम ७७/७८ 11/24/2020 - 13:15 PDF icon दरखास्त फारम
मलको विवरणका लागि तथ्याङ्क फारम ७७/७८ 11/10/2020 - 14:33 PDF icon मलको विवरणका लागि तथ्याङ्क फारम
अनुदानको मल बिक्री वितरणका लागि तथ्याङ्क फारम ७७/७८ 11/03/2020 - 17:10 PDF icon अनुदानको मल बिक्री वितरणका लागि तथ्याङ्क फारम.pdf
प्राविधिक सहायक दरखास्त फारम ७७/७८ 08/06/2020 - 15:08 PDF icon प्राविधिक सहायक दरखास्त फारम.pdf
गाई भैसी बाख्रा बंगुर व्यवसायी दर्ता निवेदन फार्म ७६/७७ 11/24/2019 - 15:20 PDF icon गाई भैसी बाख्रा बंगुर व्यवसायी दर्ता निवेदन फार्म
व्यवसायिक कार्ययोजना फारम ७५/७६ 04/08/2019 - 10:47 PDF icon अनुदान प्रश्तावना
सार्वजनिक परिक्षण फारम ७५/७६ 02/10/2019 - 12:26 PDF icon सार्वजनिक सम्झौता फारम
योजना सम्झौता फारम ७५/७६ 02/10/2019 - 12:25 PDF icon योजना सम्झौता फारम
सम्पत्ति मूल्यङ्कन फारम ७५/७६ 08/13/2018 - 13:43 PDF icon सम्पत्ति मूल्यङ्कन फारम
ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र फारम ७४/७५ 05/06/2018 - 15:28 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र फारम.pdf