FAQs Complain Problems

७९/८०

प्रस्ताव आवहान सम्बन्धी सूचना

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for E-Bids for Black Topped Road, Compound Wall, Building Construction

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र खरिद तथा पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

सेवा प्रवाह आंशिक रुपमा स्थगन हुने सम्बन्धी सूचना ।

चमेना गृह सञ्‍चालन सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना ।

आवश्‍यक सहयोग सम्बन्धमा ।

स्थानीय विदा सम्बन्धमा ।

Pages