FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

७९/८०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना ।

विदा सम्बन्धमा

७ दिने सूचना पठाईएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

निशुल्क माटो परीक्षण कार्यक्रम सञ्‍चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बनधी सूचना ।

भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धमा ।

विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नदीजन्य पदार्थको लिलाम बढाबढको सूचनाको म्यादथप सम्बन्धी सूचना ।

Pages