FAQs Complain Problems

७९/८०

पुनः प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७९/१०/०५ गते आवहान गरिएका निर्माण सम्बन्धी ठेक्काहरु

आ.व २०७९/८० शुद्धोधन गाउँपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिका

दस्तावेज: 

पशुपालन तालिम सम्बन्धी सूचना ।

१५ शैयाको आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस शुद्धोधन गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा अन्तर्गत चालु आ.व.०७९/८० मा सञ्‍चालन हुने विभिन्‍न कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार संयोजक र रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

जरुरी सूचना ।

Pages