FAQs Complain Problems

७९/८०

फाइजर खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विदा सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाई भैसीमा बाँझोपन निवारण घुम्ति शिविर घरदैलो कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

रसायनिक मल वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

नदीजन्य पद्धार्थ जफत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

वडा नं. २ र ३ को जग्गा नापजाँच सुरु हुने सम्बन्धी सूचना ।

उपस्थिति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

वडा नं. ३ को जग्गा नाप जाँच हुने सम्बन्धी सूचना ।

Pages