FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति
शुद्धोधन गाउँपालिकाको विद्युतीय रिक्सा सञ्‍चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/12/2023 - 14:14
शुद्धोधन गाँउपालिकाको मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/12/2023 - 13:48
सार्वजनिक लेखा समिति कार्य संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/09/2023 - 15:42
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/09/2023 - 15:39
परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/09/2023 - 13:25
निजी जग्गाको ढूङ्गा, गिट्टी, बालुवा, भस्कट तथा माटो उत्खनन् ब्यावस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/09/2023 - 13:16
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/09/2023 - 13:12
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/09/2023 - 13:11
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/09/2023 - 13:09
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/08/2023 - 17:28

Pages