FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति
शुद्धोधन गाउँपालिका कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/29/2022 - 16:17
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 15:01
सर्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:53
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:52
नगर प्रहरी संचालन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:51
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि ०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 12:38
निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:50
निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:50
गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:50
५० प्रतिशत अनुदान संचालन हुने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्यवन कार्यविधि ०७५ ७५/७६ 12/31/2018 - 12:11
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:11
सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:11
ध वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:10
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:09