FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शुद्धोधन गाउँपालिका कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/29/2022 - 16:17 PDF icon आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,2078.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 15:01 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६
सर्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:53 PDF icon सर्वजनिक खरिद नियमावली २०७६
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:52 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६
नगर प्रहरी संचालन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 12/06/2020 - 14:51 PDF icon नगर प्रहरी संचालन कार्यविधी २०७६
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि ०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 12:38 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि ०७५
निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:50 PDF icon निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:50 PDF icon निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:50 PDF icon गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५
५० प्रतिशत अनुदान संचालन हुने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्यवन कार्यविधि ०७५ ७५/७६ 12/31/2018 - 12:11 PDF icon ५० प्रतिशत अनुदान संचालन हुने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्यवन कार्यविधि ०७५

Pages