FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि ०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 12:38 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि ०७५
निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:50 PDF icon निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:50 PDF icon निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५ ७५/७६ 01/23/2019 - 11:50 PDF icon गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५
५० प्रतिशत अनुदान संचालन हुने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्यवन कार्यविधि ०७५ ७५/७६ 12/31/2018 - 12:11 PDF icon ५० प्रतिशत अनुदान संचालन हुने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्यवन कार्यविधि ०७५
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:11 PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५
सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 18:11 PDF icon सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
ध वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:10 PDF icon ध वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 12/27/2018 - 18:09 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि-२०७४