FAQs Complain Problems

आचार संहिता – २०७४

Post date Document
Thursday, September 29, 2022 - 16:17 PDF icon आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,2078.pdf
Sunday, December 6, 2020 - 15:01 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६
Sunday, December 6, 2020 - 14:53 PDF icon सर्वजनिक खरिद नियमावली २०७६
Sunday, December 6, 2020 - 14:52 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६
Sunday, December 6, 2020 - 14:51 PDF icon नगर प्रहरी संचालन कार्यविधी २०७६
Monday, March 11, 2019 - 12:38 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि ०७५
Friday, February 1, 2019 - 12:50 PDF icon निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
Friday, February 1, 2019 - 12:50 PDF icon निजि जग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अोसार पसार र माछा पोखरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
Wednesday, January 23, 2019 - 11:50 PDF icon गा.पा.को निर्णय वा अदेश प्रमाणिकरण नियमावली-२०७५
Monday, December 31, 2018 - 12:11 PDF icon ५० प्रतिशत अनुदान संचालन हुने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्यवन कार्यविधि ०७५
Thursday, December 27, 2018 - 18:11 PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५
Thursday, December 27, 2018 - 18:11 PDF icon सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
Thursday, December 27, 2018 - 18:10 PDF icon ध वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४
Thursday, December 27, 2018 - 18:09 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि-२०७४