FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/13/2021 - 17:15 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for E-bids

७७/७८ 02/14/2021 - 11:47

Invitation for E-bids

७७/७८ 12/11/2020 - 14:38

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 11/29/2020 - 15:04

फर्साटिकर हाट बजार निर्माण र कृषि उपज संकलन तथा वितरण केन्द्र भवनको निर्माणका लागि बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/27/2020 - 14:20

फर्साटिकर मा.वि सभिल इन्जिनियरिङ्ग(प्राविधिक शिक्षा) को नयाँ भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

७७/७८ 10/30/2020 - 11:32

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 10/16/2020 - 10:06

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/02/2020 - 16:34

दरभाउपत्र / बोलपत्र खरिद तथा पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना।

७६/७७ 04/15/2020 - 15:31 PDF icon दरभाउपत्र बोलपत्र खरिद तथा पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना।

विद्युतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/16/2020 - 11:48

Pages