FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

७४/७५

नि:शुल्क विधुत जडान तालिमको सूचना

शुद्धोधन गाउँपालिकाको निर्वाचित पदाधीकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि एकिकृत सम्पत्ती कर सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

शुद्धोधन गाउँपालिकाको निर्वाचित पदाधीकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि एकिकृत सम्पत्ती कर सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गा.पा.

एकिकृत सम्पत्ती कर सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागि हुने बारे ।

एकिकृत सम्पत्ती कर सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागि हुने बारे ।

इन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सी सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना

नयाँ विद्यार्थी भर्ना विवरण सम्बन्धमा

अनुसूची १ कर्मचारी समायोजनको निवेदन ढाचा |

दस्तावेज: 

शुद्धोधन गाउँपालिकाको दरवन्दी तेरिज

Pages