FAQs Complain Problems

७४/७५

यस शुद्धोधन गा.पा. महिला शाखा वाट दिने सेवा

महिला विकास शाखा ले यस गा.पा. मा महिला, वालवालिका, अपाङ्ग भएका व्यक्ति र जेष्ट नागरिक विशेष गरि यी चार क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

शुद्दोधन गाउँपालिका मानपकडी रुपन्देहीको घर नक्सा पास गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

विद्यार्थी भर्ना अभियान–२०७५ सम्बन्धमा

गाउँपालिकाको दरबन्दी तेरिज

शुद्धोधन गा .पा . वाड न ६ मा गाई भैसिमा भ्यागुते र चरचरे रोग बिरुद्ध खोप कार्यक्रम हुँदै ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा २०७४ मा पारित विधेयकहरु

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Pages