FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

७४/७५

संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ को छात्रवृती सम्बन्धी सूचना ।

शद्धोधन गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको बजेट भाषण भएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउदछौं ।

शुद्धोधन गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका हाटबाजर तथा पोखरीे दरभाउपत्र ठेक्का सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

शुद्धोधन गाउँपालिकाको स्थानिय राजपत्र–२०७४ प्रकाशित भएको व्यहोरा सम्पूर्ण मा जानकारी गराउदछौं । हेर्न, पढ्न र डाउनलोड गर्न यहाँ click गर्नुहोला ।

Pages