FAQs Complain Problems

शद्धोधन गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको बजेट भाषण भएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउदछौं ।

शद्धोधन गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको बजेट भाषण भएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउदछौं ।

आर्थिक वर्ष: