FAQs Complain Problems

शुद्धोधन गाउँपालिकाको स्थानिय राजपत्र–२०७४ प्रकाशित भएको व्यहोरा सम्पूर्ण मा जानकारी गराउदछौं । हेर्न, पढ्न र डाउनलोड गर्न यहाँ click गर्नुहोला ।

आर्थिक वर्ष: