FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा नियमावली

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon सहकारी एन-२०७४.pdf ७४/७५
शिक्षा ऐन, २०७४ PDF icon शिक्षा एन-२०७४.pdf ७४/७५
शुद्धोधन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, २०७९ PDF icon स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf ७९/८०
बजार अनुगमन सम्वन्धि निर्देशिका, २०७८ PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७८.pdf ७८/७९
विपन्न, असहाय, असक्त तथा अपांग लाई आर्थीक सहायता तथा निः शुल्क स्वाथ्य विमा निर्देशिका, २०७८ PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य विमा निर्देशिका २०७८.pdf ७८/७९
आर्थिक सहायता तथा सामाग्री वितरण कार्यविधि -२०७८ PDF icon आर्थिक सहयता तथा समाग्री वितरण कार्यविधि २०७८.pdf ७८/७९
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७८) PDF icon करार कार्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७८.pdf ७८/७९
कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon आन्तरिक पर्यटन काज कार्यविधि २०७८.pdf ७८/७९
मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माण अतिरिक्‍त काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सेवा तथा पारिश्रमिक(संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon MTEF 2078.pdf ७८/७९
शुद्धोधन गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि-२०७४.pdf ७४/७५

Pages