FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा नियमावली

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ PDF icon ध वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४.pdf ७४/७५
शुद्धोधन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf ७८/७९
शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf ७८/७९
सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६ (पहिलो संशोधन २०७९) PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६ (पहिलो संशोधन २०७९).pdf ७९/८०
शुद्धोधन गाउँपालिकाको, विनियोजन ऐन–२०७९ PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको, विनियोजन ऐन–२०७९.pdf ७९/८०
शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ PDF icon शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, 2079.pdf ७९/८०
विनियोजन ऐन ०७७ PDF icon विनियोजन ऐन ०७७ ७७/७८
आर्थिक ऐन ०७७ PDF icon आर्थिक ऐन ०७७ ७७/७८
आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित PDF icon आर्थिक ऐन ०७७ संशोधित ७७/७८
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७

Pages