FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

७६/७७

अधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा तालिका २०७६

Invitation for Bids

पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव माग सम्बन्धी सुचना ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

भकारो सुधार कार्यक्रमका लागि निवेदन सम्बन्धी सूचना ।

सहकारी सिँचाई, साना सिचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माणको लागि निवेदन सम्बन्धी सूचना ।

च्याउ खेती तालिम सम्बन्धि सूचना ।

गहुँ उन्नत बीउ बितरण कार्यक्रम (५०%) अनुदानको सूचना ।

लेखापरीक्षक सूचीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages