FAQs Complain Problems

७६/७७

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना।

सच्चाईएको

मिति: २०७७-०१-२३ को दैनिक पत्र, राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दरभाउपत्र / बोलपत्र खरिद तथा पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना।

दरभाउपत्र खरिद तथा पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सूचना ।

कोरोना भाइरस सम्बन्धी गाउँबासीमा अनुरोध ।

शुद्धोधन गाउँ

विद्युतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पशु(गाई/भैसी, बाख्रा, कुखुरा) पालन सम्बन्धी तालिमको सुचना ।

Invitation of Bids for Construction of Black Topped Road

Pages