FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

७६/७७

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

कम्प्युटर सीप तथा अन्तरवार्ता परिक्षणमा उपस्थिती हुने सम्बन्धमा ।

स्थलगत तालिम कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा ।

हाइब्रिड तरकारीकाे बीउ वितरणा कार्यक्रम (५० % अनुदानमा ) सम्बन्धि सूचना ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) अध्ययन गर्ने बारे सार्वजनिक सूचना ।

Pages