FAQs Complain Problems

७६/७७

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको सूचना ।

सच्चाईएको

स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

आ.व. ०७७/०७८ को योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

उम्मेद्धवारको अन्तिम सुचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

सम्झौता गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना।

शुद्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीको अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages