FAQs Complain Problems

८०/८१

मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने अत्यन्त जरुरी सूचना ।

‍औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

लेखापरीक्षक सूचिकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

स्थानीय विदा सम्बन्धमा ।

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

७५ % अनुदानमा हिउदे घाँस बर्षिमको विउ लिन इच्छुक कृषक, पशुपालक फार्म संचालक व्यवसायी, उद्यमीहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र पशु सेवा शाखामा आवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

दस्तावेज: 

२०७५/१/१ भन्दा अगाडी निर्माण भएका घर नक्सा नियमित गर्दा लाग्‍ने राजश्‍व सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Invitations for E-Bids

Pages