FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

८०/८१

आ. व. २०८०/०८१ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस गाँउपालिकाका कृषकहरुलाइ मिति २०८०/११/२९ गते देखी १०० % अनुदानमा तरकारी बिउको मिनिकिट बितरण सम्बन्धि सुचना

घर भाडा सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for the Catalogue Shopping of Ambulance

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

शारीरिक अपाङ्गगता परिक्षण घुम्ती शिविर सम्बन्धी सूचना ।

सीपमूलक तालिममा सहभागी हुन आवेदन दिने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना ।

विशेषज्ञ डाक्टरहरुद्धारा निःशुल्क चेकजाँच तथा औषधी वितरण हुने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for e-Bids

Pages