FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व २०८०/८१ मा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम

सूचना ।

उपस्थिती सम्बन्धमा ।

विश्‍व योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना ।

विदा सम्बन्धमा

७ दिने सूचना पठाईएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages