FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

जग्गा नाँप जाँच सम्बन्धी १५ दिने सूचना । वडा नं.४

जग्गा नाँप जाँच सम्बन्धी १५ दिने सूचना । वडा नं.३

जग्गा नाँप जाँच सम्बन्धी १५ दिने सूचना । वडा नं.२

हबदाबी सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

प्रतीक चिन्‍ह (लोगो) निर्माण सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय विदा सम्बन्धमा ।

पशुमा बाझोपना निवारण घुम्ति शिविर सम्बन्धी सूचना ।

भूल सुधार गरिएको बारे

Pages