FAQs Complain Problems

शुद्बोधन गाउँपालिकाकाे साताैं गाउँसभा २०७७

Read More

शुद्बोधन गाउँपालिकाकाे साताैं गाउँसभा २०७७

Read More

साताैं गाउँसभा २०७७ का झलकहरु

Read More

जनप्रतिनिधि

Kishunchandra Chaudhary
किशुनचन्द्र चौधरी
अध्यक्ष
९८५७०११४५६
शान्तादेवी ज्ञवाली
शान्तादेवी ज्ञवाली
उपाध्यक्ष
९८४७०३४३०७
Rajendra Kandel
राजेन्द्र कंडेल
प्रवक्ता
९८५७०३०११६
kandelbabu44@gmail.com

कर्मचारी

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७०७०४७५
चन्द्रकान्त शर्मा
चन्द्रकान्त शर्मा
सूचना अधिकारी
9847023312
sharmachandrakant312@gmail.com

जानकारी