FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

बहाल बिटौरी शुल्क

 

क्र.सं.

कर शिर्षक

कर रकम

कैफियत

मानपकडी चोकका सटरहरु ४५०० दक्षिण तर्फको दुई कोठा मासिक
मानपकडी चोकका सटरहरु २००० बाँकी सटर प्रतिकोठा मासिक
३ र ४ नं. वडा कार्यालयको व्यवसायिक सटर ३५०० सटर प्रतिकोठा मासिक